Demens

Hvad er demens

Demens er betegnelsen på den tilstand, man kommer i, når de mentale færdigheder bliver svækket af sygdom.
De hyppigste årsager til demens er Alzheimers sygdom og vaskulær demens (kredsløbssygdom). 
Andre ikke så hyppige sygdomme kan være Lewy Body demens, demens ved Parkinsons sygdom og frontotemporal demens (demens i pandelappen).
Der er mere end 200 forskellige sygdomme, som kan medføre demenslignende tilstande, fordi de svækker hjernen.                     

Demens skyldes sygdom - ikke alderdom

Risikoen for demens stiger med alderen og demens skyldes altid sygdom.
Det er en myte, at demens er en naturlig følge af at blive ældre. Kun få af de sygdomme, der giver symptomer på demens, kan helbredes.
Men flere af sygdommene kan behandles i større eller mindre grad.
Derfor er det vigtigt at få afklaret præcist, hvilken sygdom, der har udløst demensen og få lagt en plan for behandlingen.
                                

En demenssygdom medfører svækkelse og tilbagegang af mentale funktioner:

  • Forringet hukommelse, især for nye hændelser
  • Problemer med at bevare overblikket
  • Problemer med at orientere sig - i et ellers velkendt miljø
  • At sproget påvirkes, man kan glemme ord og få svært at sige hele sætninger
  • Ændringer i personligheden (humørsvingninger, vrede, angst, tristhed, passivitet og mistænksomhed)
  • Problemer med at få hverdagen til at fungere, f.eks. at tage hånd om den personlige hygiejne og indkøb
  • At man kan glemme at spise og drikke
  • Forvirring og nedsat evne til at genkende (ting eller personer)

Man kan leve med sygdommen i mange år. Den kan ikke helbredes, men man kan lindre meget med medicinsk behandling og korrekt pleje, omsorg og hjælp fra personer, der har forstand på demens.

Links til mere viden om demens  
www.videnscenterfordemens.dk 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/aeldre/demens/demensguiden

www.alzheimer.dk     

 

Sidst opdateret 28. april 2016