Hjemmehjælp

Vi tilbyder både personlig og praktisk hjælp
praktisk hjælp jpg

I hjemmeplejen i Halsnæs Kommune ønsker vi, at være dit naturlige valg og støtte op om din hverdag, som borger i Halsnæs Kommune. Vi ønsker, at levere service og pleje med respekt og omsorg for dig som individ. Vi har et tæt samarbejde med sygeplejen i hjemmeplejen og sætter faglighed højt. Derfor vil du opleve, din hjemmesygeplejerske og din social- og sundhedsjælper eller assistent arbejde som et tæt team.

Vi tilbyder dig hjælp til personlig pleje og nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hvis du på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau ikke selv kan udføre opgaverne. det kan for eksempel være personlig hygiejne, påkædning, rengøring, indkøb eller tøjvask. 

Al hjemmehjælp gives som hjælp til selvhjælp. Det betyder, at du selv skal være med i arbejdet så meget som muligt. Vi kalder det Aktiv Hver Dag – hverdagsrehabilitering

Du bliver tilknyttet den kommunale hjemmehjælpsgruppe, der er i dit nærområde.

Følg linket til Kvalitetsstandarder. de udtrykker Kommunens serviceniveau, og her kan du se hvornår du kan få hjælp og hvad du kan få hjælp til. 

vejoversigten kan du se hvilket område du hører til.

 

 

 

Vi støtter op om borgernes hverdag

Vi har stor erfaring og varetager størstedelen af den hjælp, der gives i kommunen.

Vi har fokus på høj faglig kvalitet og samarbejde. Vi arbejder for at bevare dine funktioner længst muligt, fremme sundheden samtidig med vi tager hensyn til din situation. Vi lægger vægt på et godt samarbejde med dig og dine pårørende. 

Vi er en moderne organisation, der består af veluddannede social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistenter. Vi er uddannelsessted for elever.

Vi har et tæt samarbejde med

  • Visitationen
  • Træning og Aktivitet
  • Demenskonsulent
  • Socialpsykiatri og misbrugskonsulenter
  • Sagsbehandlere
Sidst opdateret 5. juli 2017