Læringsunit

I Halsnæs Hjemmepleje er vores vision at være borgerens første valg. 

For at vi i fremtiden kan udøve denne vision er en af vores vigtigste opgaver at uddanne Social- og sundhedshjælperelever, Social- og sundhedsassistentelever og sygeplejerske studerende. 

Vi har skabt et læringsunit ud fra de gældende studieordninger og ud fra vidensbaseret pædagogik.

Sygepleje studerende:

Vi modtager sygeplejestuderende i klinisk undervisning på alle niveauer under uddannelsesforløbet:

 • 1. mondul studerende, 2 ad gangen - Her deltager du i et patientforløb i én uge.
 • 2. mondul studerende, 2 ad gangen 2 gange årligt - Her oplever du i en periode på 2 uger, hvordan hjemmeplejen fungerer.
 • 6. mondul studerende, 4 ad gangen, 2 gange årligt - I en periode af 10 ugers varighed, sættes der fokus på den grundlæggende sygepleje. 
 • 11. mondul studerende, 2 ad gangen, en periode af 10 ugers varighed, 2 gange årligt, med fokus på ledelse og organisation.
 • 12. mondul studerende, 2 ad gangen, i en periode af 10 ugers varighed, 2 gange årligt, med fokus på udvikling og forskning. 

I en praktik kan du forvente:

 • At modtage et velkomstbrev inden praktikstart
 • At der udarbejdes en individuel uddannelsesplan for perioden 
 • At opleve et tæt tværfagligt samarbejde
 • At møde i en spændende hjemmepleje, der ser det som en spændende udfordring at have elever og studerende

Klinisk vejleder Ditte Maria Vind har ansvaret for sygeplejerske uddannelse tlf. 29 41 56 72

 

Social- og sundhedshjælperelever:

Vi modtager social- og sundhedshjælperelever fra ordinære hold,  i 2. praktik samt social- og sundhedshjælperelever med merit i 1. og eneste praktik. Begge svarende til 4 måneders varighed. 

Under praktikken vil eleven, efter introduktions periode, køre et selvstændigt program i hjemmeplejen med kontakt til sin daglige praktikvejleder samt den ansvarlige praktikvejleder.

Under praktikken støttes eleven i at arbejde med de 19 mål sat for praktikken, både i praksis og skriftligt. 
Dette gøres via tæt samarbejde med eleven ved:

 • Jævnlig samkørsel med begge vejledere
 • læringssamtaler med den ansvarlige praktikvejleder hver 14. dag
 • ugentlig undervisning
 • skriftlig og verbal tilbagemelding på skriftlig bearbejdelse af målene
 • mulighed for fordybelse i hjemmeplejens læringsunit

Social- og sundhedsassistent elever:

Vi modtager social- og sundhedsassistentelever i 3. praktik, svarende til 4 måneders varighed.

Under praktikken vil eleven, efter endt introduktionsperiode, køre et delvist selvstændigt program i hjemmeplejen med kontakt til sin daglige praktikvejleder samt den ansvarlige praktikvejleder. 

Under praktikken støttes eleven i at arbejde med de 16 mål sat for praktikken, både i praksis og skriftligt. 
Dette gøres via tæt samarbejde med eleven ved:

 • Jævnlig samkørsel med vejledning
 • Ugentlige læringssamtaler med den ansvarlige praktikvejleder
 • Undervisning i de områder som vurderes relevante for den individuelle elev 
 • Samarbejde med sygeplejen omkring undervisning, vejledning samt udvælgelse af relevante elevopgaver
 • Skriftlig og verbal tilbagemelding på skriftlig bearbejdelse af målene
 • mulighed for fordybelse i hjemmeplejens læringsunit

Praktikansvarlig Dorte Wittrup Flanagan har ansvar for Social- og sundhedsuddannelsen tlf. 29 41 59 48 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 10. marts 2016